DHMİ Avukat Alımı İlanı – Nasıl Başvurulur – Şartları Nelerdir?

DHMİ Avukat Alımı İlanı – Nasıl Başvurulur – Şartları Nelerdir?DHMİ’nin yayınladığı DHMİ Avukat Alımı  duyurusuna göre 3 avukat alınacak. DHMİ avukat ilanı içeriğine göre, başvuru sonrası uygun görülen adaylar arasından sözlü sınav ile yapılacak. Sözlü sınav sonrası değerlendirmeye göre 3 asil – 1 yedek aday belirlenecek. Sözlü sınava katılabilmek için başvuru şartları şunlar. 

SINAVA KİMLER BAŞVURACAK?

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylarda son başvuru tarihi 10/07/2015 itibariyle aşağıdaki şartlar aranacaktır:

1-)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,

2-)Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3-)Başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

4-) KPSS (B) Grubu kadrolar için yapılan 05-06 Temmuz 2014 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

 

BAŞVURULAR NE ZAMAN – NASIL YAPILACAK?

 

Giriş sınavı başvuruları 01/07/2015 tarihinde başlayacak 10/07/2015 tarihi mesai bitimi (saat 17:30) itibariyle sona erecektir. Başvurular, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Mevlana Bulvarı, No:32 06330 Yenimahalle Ankara) veya www.dhmi.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formu doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte şahsen, elden veya posta yoluyla İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yapılacaktır.

Posta ile yapılan başvurularda III. bölümde istenilen belgelerin son başvuru tarihine kadar Genel Müdürlüğe ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler veya eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru formu ve ekli belgelerin incelenmesi sonucu I. bölümde belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi www.dhmi.gov.tr  internet adresinde ve (Mevlana Bulvarı, No:32 06330 Ankara) adresinde yer alan Genel Müdürlük binasında asılarak ilan dilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

BAŞVURU SIRASINDA BU BELGELERİ EKSİK ETMEYİN

1-)Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği).

2-)Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği

3-)Üç adet vesikalık fotoğraf

4-)05-06 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan KPSS (B) grubu sonuç belgesi bilgisayar çıktısı

5-)Nüfus Cüzdanı Sureti

6-)Özgeçmiş Yukarıda listelenen belgelerin son başvuru tarihine mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğe teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, asılları ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlük tarafından da onaylanabilir

 

SINAV NEREDE – NE ZAMAN YAPILACAK?  NELER SORULACAK – ÇIKACAK?

Giriş sınavı, 05.08.2015 tarih, saat: 10.00’da (Mevlana Bulvarı, No:32 06330 Yenimahalle / Ankara) adresinde yer alan Genel Müdürlük binası Hukuk Müşavirliğinde yapılacaktır. KPSSP3 puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılan sıralamaya göre, atama yapılacak pozisyon sayısının beş katı kadar aday sınava çağrılır. Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylarda sınava çağrılır. Giriş sınav sözlü olarak yapılacaktır. Sözlü sınavda adaylar Sınav Komisyonu Üyeleri tarafından;

1-) Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Usul Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul Hukuku, İş Hukuku konularına ilişkin bilgi düzeyi,

2-) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

3-) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

4-) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

5-) Genel yetenek ve genel kültürü,

6-) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Sözlü sınav IV. bölümde yer alan dördüncü fıkranın “1” numaralı bendi için elli puan, “2” ila “6” numaralı bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalaması en az yetmiş olması şarttır.

Sözlü sınavda en yüksek not alan adaydan başlanılarak başarı puanı tespit edilir ve nihai başarı sıralaması yapılır. Başarı sıralaması en yüksek not alandan başlamak üzere belirlenir. Sınav puanlarının eşit olması durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Bu sıralama sonucunda, 3 (üç) asıl aday ile 1 (bir) yedek aday belirlenir.

Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Giriş sınavı sonuçları, Genel Müdürlüğün internet sitesinde ve duyuru panosunda ilan edilir. Ayrıca, sınavı asıl olarak kazanan adaylara ve atama sırası gelen yedek adaylara yazılı bildirim yapılır. Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren on gün içinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar en geç yedi iş günü içerisinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. Giriş sınavını kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ve belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Genel Müdürlüğün www.dhmi.gov.tr internet sayfasından yapılacaktır.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Mevlana Bulvarı, No:32 06330 Yenimahalle / Ankara Telefon: 0312 204 20 00

İlan Metni:  http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/Personel_Ilan_DetayPDF.aspx?ID=c622f17e-2670-4b60-b745-441620aee641

 

Bir önceki yazımız olan Sağlık Raporu Nasıl ve Nereden Alınır ? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ