Enerji Bakanlığı Uzman Yardımcısı alımı

Enerji Bakanlığı Uzman Yardımcısı alımıEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 6 uzman yardımcısı alacak. Başvuru şartları, tarihleri ve hangi bölümlerden alım yapacağı bilgisi haberin devamında. 

I – SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünde (Ankara) görevlendirilmek üzere Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8. ve 9. dereceden toplam 6 (altı) adet Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Öğrenim Dalları Atama Yapılacak

Kadro Sayısı

Yazılı Sınava

Katılacak Aday Sayısı

Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları. – KPSS 108 3 60
Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat, Uluslararası İktisat, Maliye – KPSS 108 3 60

Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına, T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 05-06 Temmuz 2014 ve 04-05 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSSP 108 puan türünden asgari 75 almış olan adaylar başvuruda bulunabilecektir.

Öğrenim dalları itibariyle giriş sınavının yazılı aşamasına katılabileceklere ilişkin liste, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlardan KPSSP 108 puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere düzenlenecek olup atama yapılacak kadro sayısının 20 katı kadar aday giriş sınavının yazılı bölümüne çağrılacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

 

II – SINAV TARİHİ VE YERİ

Giriş sınavının yazılı aşaması 21/02/2016 Pazar günü saat 10:00’da Ankara’da yapılacaktır. Giriş sınavının yazılı aşamasına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve yazılı sınavın yapılacağı adres ile sınav uygulama duyurusu 04/01/2016 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “www.enerji.gov.tr” internet adresinde yayınlanacaktır. Giriş sınavının yazılı aşamasına katılmaya hak kazanan adaylara sınav tarihi ve yerini belirten fotoğraflı sınav kimlik belgesi verilecektir. Sınav kimlik belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

III – SINAV BAŞVURU ŞARTLARI:

Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına başvuracak adayların son başvuru tarihi itibari ile aşağıda sayılan şartları taşımaları gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde sayılan genel şartları taşımak.

b) T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 05-06 Temmuz 2014 ve 04-05 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSSP 108 puan türünden asgari 75 puan almış olmak.

c) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinde en az (C) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

(Yabancı dil düzeyine ilişkin belgelerin geçerlilik süresi beş yıldır.)

ç) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

d) 1 Ocak 2016 günü itibarı ile 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1981 tarihinden sonra doğanlar başvurabilecektir.)

Ancak, 5525 sayılı “Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun”un ek 1 inci maddesinin son fıkrası kapsamında bulunanlar için otuz beş yaş şartı aranmayacaktır.

e) Başvuruyu süresi içinde yapmış olmak.

IV – SINAV BAŞVURUSU:

Başvuruda istenen belgeler:

a) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının internet adresinden (www.enerji.gov.tr) temin edilerek başvuru sahibi tarafından eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu,

b) Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin ve bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen öğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı (belgenin aslı ile başvuruda bulunulması halinde Bakanlıkça bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir.) veya mezun oldukları fakülte ya da Noter tasdikli sureti,

c) KPSS sonuç belgesi,

ç) YDS sonuç belgesi veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği,

d) İki adet vesikalık fotoğraf,

e) Özgeçmiş, (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “www.enerji.gov.tr” internet adresinde yer alan örneğe uygun olarak düzenlenecektir.)

Giriş Sınavına başvurular yukarıda sayılan belgelerle 14/12/2015 – 28/12/2015 tarihleri arasında, mesai günlerinde 09.30 – 12.00 ile 14.00 – 17.00 saatleri arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığına şahsen, elden veya posta yoluyla yapılır.

Postadaki gecikmeler veya ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

İlan tüm Metni için: http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Bakanlik-Duyurulari/Avrupa-Birligi-Uzman-Yardimciligi-Giris-Sinavi-Duyurusu

Bir önceki yazımız olan Sağlık Raporu Nasıl ve Nereden Alınır ? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ